Talal Abu-Ghazaleh Valuation

عربيFrançaisРусский ContactSiteLinksFAQPortal

درباه ما

درباه ما

گروه طلال ابو غزاله از بزرگترین گروه عربی از میان شرکت های خدمات صنفی به شمار می آید که فعالیت های آن شامل زمینه های زیر می باشد : زمینه های حسابداری ، حسابرسی خارجی ، حسابرسی داخلی ، داوری شرکت ها ، مالیت ها ، مشورت های آموزشی ، مطالعات اقتصادی و راهبردی ، خدمات مشورتی اداری ، آموزش عملی صنفی و فنی ، انتقال فن آوری و مدیریت طرح ها ، مدیریت مستقلات ، خدمات برای سرمایه گذاران و مشورت های کارها ، موارد انسانی و خدمات اشتغال به کار ، دولت الکترونیک ، تجارت الکترونیک ، رسیدگی به امنیت فن آوری اطلاعات ، توسعه و طراحی سایت ها ، ترجمه فوری و ترجمه صنفی ، عربی کردن سایت ها ، ثبت نام های کارها ، ، طرح ریزی راهبردی برای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، خدمات مشورتی برای طرح ریزی موارد طرح ها ، آموزش عملی برای مهارت های فن آوری اطلاعات و اینترنت و امتحان های آن ، خبرگزاری مالکیت معنوی ، ارزیابی کارها و موجودی های مالکیت معنوی ، خدمات کارهای تجاری ، ثبت و حمایت از مالکیت معنوی ، تجدید های مالکیت معنوی ، حمایت و مدیریت حقوق مالکیت ، خدمات حقوقی ( مشورت ها و وکلا) و ثبت نام عمومی در سهام شرکت ها .
این گروه دارای بیش از 1500 کارمند صنفی در رشته های مختلف است . آنان از طریق دفاتر این گروه کار می کنند. تعداد این دفاتر 100 دفتر است . این دفاتر در خاورمیانه و شمال آفریقا و به علاوه دفاتر نمایندگی در اروپا ، آسیا و آمریکایی شمالی وجود دارد.

از آنجایی که این گروه در یک منطقه از جهان فعالیت می کند که شاهد تغییرات ریشه ای و بی سابقه است ، گروه طلال ابو غزاله تمامی جنبه های محیط اقتصادی از جمله عوامل اجتماعی و تشکیلاتی مسوول کنترل این فعالیت را به خوبی درک می کند و دارای تجربیات کافی برای آن می باشد.

ما نسبت به توسعه موسسه های عربی در راه ساخت یک پایه محکم برای آینده درک می کنیم و این گروه این نیاز را از طریق فراهم آوردن کارشناسان مجرب در سطح بالا و برخورداری از توانایی برای پیشبینی گرایش های اقتصادی و اجتماعی بر آورده می کند و می تواند برای مشخص کردن راه حل های خلاق برای مشکلات فعلی و آینده جایگزین ها را ارزیابی کند.

این گروه یک کارنامه فوق العاده از موفقیت ها را در میان مشتریان خود به تحقق رسانده است. این مشتریان از آژانس های مهم ، سازمان های تامین اعتبارات مالی دولتی ، بین المللی و عربی و شرکت های پیشگام در زمینه های بانک ها ، صنعت ، بیمه و تجارت تشکیل یافتند.
ما به این مشتریان برای اتخاذ تصمیمات دشوار مرتبط به کارها و مدیریت و متعلق به افراد ، دستگاه ها ، خدمات و سرمایه با موفقت کمک کردیم